Home » » Buku Primbon Mantra Spiritual Kesaktian

Buku Primbon Mantra Spiritual Kesaktian


Mahar Rp 30,000

Kode Barang : BK713
Nama Produk Barang : Buku Primbon Mantra Spiritual Kesaktian

DAFTAR KITAB BUKU PRIMBON JAPA MANTRA
( Harap Diamalkan dengan Baik dan Bijak )

 1. Mantra pangasihan kun jali
 2. Mantra pambuka rasane wanita
 3. Mantra angenakake rasa marang wanita
 4. Mantra aji asamaragama
 5. Mantra aji jaya purusa iya lanang sejati
 6. Mantra yen arsa nitisake wjinine manungsa
 7. Mantra aji pamepetan tuwuh
 8. Mantra aji anuwuhake wiji putra becik
 9. Mantra murih manise calatu (Aji sri widara)
 10. Mantra pangiruping daya
 11. Mantra kanggo nyupeketake pamitran
 12. Mantra kanggo panyuwun dawaning umur
 13. Mantra murih jinurung sasedyane
 14. Mantra cemeti ageme kanjeng nabi sulaiman
 15. Mantra pangageman luhur
 16. Mantra madangake pikir
 17. Mantra padanyangan murih rineksa kuwat slamet
 18. Mantra angilangake was kuwatir
 19. Mantra pamudaring prakara
 20. Mantra panawa sakalir
 21. mantra anggedegake rupa, medeni nggegirisi
 22. Mantra sapu jagad
 23. Mantra ismu kasoran
 24. Mantra teguh ing braja
 25. Mantra panulaking braja
 26. Mantra pangluputan mimising bedil
 27. Mantra piranti ngedohake mimis
 28. Mantra timbulan
 29. Mantra timbul lembu sekilan piranti nimbul bala
 30. Mantra pangabaran gelap sayuta
 31. Mantra piranti ngilangake kewanening mungsuh
 32. Mantra penyirepan kruma raja singa
 33. Mantra kanggo mateni dayaning upas sakalir
 34. Mantra marang jinising uler sapanunggalane
 35. Mantra panangkising sungu sapi utawa sungu kebo
 36. Mantra panatasan
 37. Mantra panatasan lamun ambedil
 38. Mantra penglarisan kanggo wong dagang
 39. Mantra sesinggah maling
 40. Mantra kanggo mulyakake wong lara
 41. Mantra panawa sabarang
 42. Mantra tulak tenung utawa sakehing wiyasa
 43. Mantra tetulaking bencana sakalir
 44. Mantra tetulaking pageblug gede
 45. Puja mantra panulaking tuju teluh tenung taragnyanya sapanunggalane bangsaning wiyasa
 46. Aji pangasihan sukmaningrat sajati
 47. Aji pangasihan cahya mulya
 48. Aji pangasihan sis emar kuning
 49. Aji mas kumambang iya puspa kumambang
 50. Aji pamiluta ga’ib
 51. Uga aji pamiluta ga’ib
 52. Aji pangirup nyawa lan susma
 53. Aji palimunan
 54. Aji palimunan
 55. Aji panglemesan sakehing wesi
 56. Aji panglemesan braja
 57. Aji brata lamatan pangleburing mungsuh
 58. Aji brajamusti
 59. Aji jaya teguh timbul
 60. Aji welut putih
 61. Aji ni bragola teguh alot
 62. Aji serut berkutut
 63. Aji kaprawiran ilmu hak
 64. Aji pamboyan bandung bandawasa
 65. Uga tunggale aji pamboyan bandung bandawasa
 66. Aji jaya sampurna agung sawabe
 67. Aji jayengkaton
 68. Aji jaranguyang
 69. Aji teguh timbul
 70. Aki kasekten ga’ib
 71. Aji cocak ijo pangasihan
 72. Aji cocak iso teguh ayu
 73. Aji cocak ijo jero
 74. Aji cocak ijo ga’ib
 75. Aji cocak ijo karaton
 76. Naptu dina pitu, pasaran lima
 77. Petung tibaning slametane wong tinggal dunya
 78. Watake manungsa miturut dina pasaran
 79. Petung kanggo jodo
 80. Katarunggane manungsa
 81. Pujine dina pitu
 82. Kawasane puji dina pitu
 83. Sawahe puji dina pitu
 84. Pujine badan sakojur
 85. Pujine bangsaning napas patang prakara
 86. Pujine bangsaning nafsu patang kara
 87. Pujine bangsaning ati patang prakara
 88. Pujine wijining manungsa
 89. Pujine anasiring manungsa
 90. Pujine ma’rifat suci lair batin
 91. Pujine yen arep sare
 92. Pujine yen wungu sare
 93. Pujine ambebuwang sesuker
 94. Pujine yen asene
 95. Pujine yen siram padinan
 96. Pujine jinabat arep kawejang ilmu
 97. Puji sarining gampang,anggampangke kang sinedya
 98. Pujine yen dahar
 99. Pujine bebedan supaya rahayu slamet
 100. Pujine bebedan,kuwasane teguh rahayu tan winangenan
 101. Puji rupa-rupa agung sawahe
 102. Puja pujine ilmu rasa ageme para nabi
 103. Urip-eling-Allah-aku
 104. Puja mantra rahayu slamet
 105. Japane nyundang wong arep manak
 106. Japa sembur suwuk marang bocah lanang
 107. Japa sembur suwuk marang bocah wadon
 108. Japa suwuk bocah budi angayang
 109. Japa suwuk bocah nangis
 110. Japa kanggo nambani wong lara bengang
 111. Jopa-japu kanggo nambani wong lara katisen
 112. Jopa-japu kanggo panundung lara ngelu
 113. Jopa-japu kanggo panundung sakehe lelara
 114. 34.Jopa-jopu kanggo ngukuhake untu lan kanggo nyingkirake uler
 115. Mantra adus kramas kaping 3 ing sajrone selapan dina
 116. Mantra adus nganggo ciduk lan siwur
 117. Mantra pasucen kanggo adus ing tanggal 1 lan tanggal 15
 118. Mantra padusan penganten
 119. Mantra kawin batin
 120. Mantra nikah hak
 121. Mantra nikah batin
 122. Mantra niyate kawin batin
 123. Ismu pengirupan
 124. Ismu kateguhan surat bismillah
 125. Ismu petake baginda ‘ali
 126. Ismu petake baginda ambyah
 127. Ismu kanggo nyulap sarupaning sulapan
 128. Ismu aji gajah wulung
 129. Ismu guntingan
 130. Ismu guntingan seje rupa
 131. Ismu guntingan saje rupa maneh
 132. Ismu pambuntetan bedil
 133. Ismu pangedepan
 134. Ismu karosan gulinggang jati
 135. Ismu condong campuring asmara tunggal
 136. Ismu pangedepan lan panglereban
 137. Ilmu I m a n
 138. Ilmu tauhid
 139. Ilmu ma’rifat
 140. Ilmu tapel adam lamun arep ketekan sedyane
 141. Kancinge ilmu tapel adam kabeh
 142. Ilmu karosan kang metu saka karasulan
 143. Ilmu hak kagungane kanjeng sesuhunan kalijaga
 144. Ilmu pancer nagara ingaran jumanten wilis
 145. Ilmu bumi pepitu
 146. Ilmu pangleburan badan anglebur sakehing dosa
 147. Pikukuhing iman iku wolu
 148. Syahadat syari’at
 149. Syahadat tarekat
 150. Atase syari’at lan lakune wong syari’at
 151. Atase tarekat lan lakune wong tarekat
 152. Atase hakekat lan lakune wong hakekat
 153. Atase ma’rifat lan lakune wong ma’rifat
 154. Salat da’im
 155. Salat mutlaq
 156. Salat kusta
 157. Salat ismu’alam
 158. Salam batin kanggo nyenyuwun nugrahaning pangeran
 159. Salat wujud ning
 160. Salat jati sadurunge ana salat
 161. Anasir dadi tingkahing salat
 162. Anasiring muhammad
 163. Pasucian jaba lan jero
 164. Pasucian rasulullah
 165. Pasucian nur muhammad
 166. Pasucian nur muhammad
 167. Niyate adus murih teguh rahayu santosa
 168. Niyate adus teguh ayuning badan
 169. Niyate melek murih rahayu santosa
 170. Pasrah sare
 171. Pasrah wungu
 172. Panetep santosaning iman
 173. Pagadikane rasullulah bab jumenenge manungsa
 174. Badan muhammad karsa allah
 175. Basa araning manungsa
 176. Titipan kang dumunung ing manungsa
 177. Bakale manungsa
 178. Dunungsifat 30 ing badaning manungsa
 179. Sayektine sifat 20 jaba jero
 180. Angsa pangeran lan bangsa kawula
 181. Sa’at baginda ali kanggo mangkat nglurung perang
 182. Ambagegake jabang bayi lahir
 183. Suwuk bocah lara murih waras
 184. Pucuk gung sawabe teguh yuwana
 185. Suwarga lair kang aran makdum sarpin
 186. Ilmu karatoning wali pitu
 187. Iki panuwun teteping iman
 188. Kawruh marang panuwun
 189. Iki marang kawruhing ngaurip
 190. Uga kawruhing ngaurip
 191. Uga kawruhing ngaurip
 192. Kawruh marang pamuji
 193. Uga kawruh marang pamuji
 194. Uga marang pamuji
 195. Iki marang kawruh
 196. Iki pepujian
 197. Iki kalimah loro
 198. Iki langit lapis pitu
 199. Iki khakullah
 200. Iki pikukuhing sarira
 201. Purba karo wasea
 202. Tetulak marang piala utawa marang wisa
 203. Iki pengasihan
 204. Iki panedepan karo pengasihan
 205. Uga pangadepan karo pengasihan
 206. Iki pangedepan marang kawula lan kutu-kutu walang ataga
 207. Pangedepan sawarnaing lelembut
 208. Iki pangedepan karo karosan
 209. Iki marang pangageman kaluhuran
 210. Iki marang kawruh pangageman
 211. Iki marang pangageman kaluhuran
 212. Uga pangageman kaluhuran
 213. Iki pangageman kaluhuran
 214. Uga pangageman kaluhuran
 215. Uga pangageman luhur
 216. Iki pangageman menawa busana kaprabon
 217. Asma-dzat-kodrat-afal
 218. Obah lan polah
 219. Pengikut rasa
 220. Lamun ujung utawa salaman
 221. Donga pambungkeman sakalir
 222. Donga panerang udan
 223. Donga supaya betah luwe
 224. Donga keslametan
 225. Donga keslametan donya akhirat
 226. Donga supaya dingapura dening gusti allah
 227. Donga panyuwun darajat
 228. Donga tolak balak
 229. Donga ngadepi keruwetan
 230. Donga ngilanagake penyakit saka awake dewe
 231. Donga ziarah kubur
 232. Donga arwah
 233. Donga kanggo nuju marang kamulyan
 234. Donga yen arep mapan turu
 235. Donga njaluk impen
 236. Donga yen ngimpi becik
 237. Donga yen ngimpi ala
 238. Donga tangi turu
 239. Donga yen arep mlebu kakus
 240. Donga yen arep metu saka kakus
 241. Donga yen arep mlebu omah
 242. Donga yen arep metu saka omah
 243. Donga supaya luput saka prahara gede
SERTA MASIH BANYAK LAGI


Cara Mendapatkan Buku Primbon Japa Mantra Kesaktian
Bagi saudara yang berminat silahkan saja langsung hub
Kirimkan SMS ke nomer yang telah kami sediakan dengan format seperti dibawah ini
Kode Barang yang di pesan :........
Nama Lengkap :…
Tgl Lahir :….
Alamat Lengkap :…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BarangKoleksi.com Merupakan Toko Online Situs Pemaharan Barang Koleksi Pusaka terlengkap Dan Terpercaya, Kini Kami Hadir Dengan Tujuan Untuk Melestarikan Budaya Leluhur Kita Agar Tidak Hilang Terlekang Oleh Waktu.Barang Koleksi memaharkan Berbagai Macam Benda Pusaka,Berbagai Jenis Batu Mustika Dan Berbagai Macam Benda Bertuah Asli Alam Lainnya, Di Antaranya Mustika Bertuah Pusaka KunoBenda BertuahBarang MistikAzimat BertuahPusaka BertuahMinyak Pengasihan PeletKayu BertuahKujangTasbih BertuahGelangSusukBatu MuliaBulu PerinduPusaka KerisTombakPedangMani GajahJenglotMerah DelimaSemar MesemRajah AmpuhBatu Pusaka Berkhodam,  Dan Kami Menjamin Semua Barang Yang Kami Sediakan Adalah Asli Bukan Palsu.Selain Itu Kami Juga Menyediakan Artikel Tentang Ilmu Kesaktian, AjianAmalan Mantra Ampuh Dalam Dunia SpiritualSemua Bisa Di Baca Di Pelajari Secara Gratis.Insya Allah Semua bisa kami tangani langsung atau pun jarak Jauh. Dalam ajaran semua Kitab disebutkan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia jika manusia tidak berusaha, mempunyai salah satu produk bertuah bagian dari usaha walaupun kita tahu tidak ada satu bendapun yang bisa merubah nasib manusia kecuali Tuhan Berkehendak untuk merubahnya.Dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa yang bisa memberikan Garansi atas Perubahan Nasib anda tidak lain Hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah nasib anda kecuali ikhtiar usaha dan atas Ijin Tuhan Yang Maha Kuasa.Mari bersama kami untuk mewujudkan hidup yang bahagia dan sejahtera tanpa masalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan YME melalui perantaranya.semoga kita bisa menjalin silaturahmi dan bahkan bisa menjadi saudara selama-lamanya, karena bagi kami mempunyai banyak saudara jauh lebih baik daripada satu musuh.

  Pencarian Terkait Buku Primbon Mantra Spiritual Kesaktian, mantra jawa kuno, mantra jawa kuno tanpa puasa, mantra jawa kuno untuk memikat wanita, mantra jawa pengasihan, mantra kuno berbahasa sansekerta tertua terdiri dari 6 kata, primbon mantra pelet wanita, mantra jawa lucu, ajian jawa tanpa puasa,,

  ____________________________________________________________